OM 100GRUPPEN

Vinnovas kontor, Tema

Vårt arbetssätt

Vi har delat upp vårt arbete i tre huvudarbetsspår:

 

Arbetsspår 1: Kravkriterier, varudeklaration och BIM-

digitalisering

Arbetsspår 2: Affärsmodeller för cirkulära hållbara interiörer

Arbetsspår 3: Informations- och kunskapsspridning samt

marknadsföring

 

Dokument

Våra stadgar

Årsmöteprotokoll 2018

Årsmöteprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll, konstituerande möte 2016

Sammanställning över identifierade affärsnyttor för olika aktörer, inkl samhället

Vår verksamhetsplan 2017

Vår mission

100Gruppen formades efter ett lyckat seminarium om "Framtidens möbel- och materialval för inomhusmiljöer" under hösten 2015. De 100 deltagarna visade stort intresse för att driva frågan vidare i organiserad form. Tillverkare och leverantörer av inredningsprodukter samt inredningsarkitekter var överens om att det behövs en gemensam plattform för att förenkla utvecklingen, för alla inblandade, mot en cirkulär ekonomi på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Vårt gemensamma intresse är att hållbarhet ska löna sig oavsett om man är leverantör eller kund.

Vår vision

Ett långsiktigt samarbete för ständig utveckling av hållbara interiörer. 100Gruppen är en självklar informationskälla och drivande kraft.

 

Stadsbibliotket Göteborg, INK arkitektur,

Hundven-Clements Photography

BLI MEDLEM IDAG!

TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDENS HÅLLBARA INTERIÖRER

Copyright @ All Rights Reserved