VILKA VI ÄR

Bred samverkan100Gruppen startades av ett flertal intressenter i inredningsbranschen. Våra engagerade medlemmar är producenter, leverantörer, inköpare, inredningsarkitekter, arkitekter, återförsäljare, renoveringsföretag, hållbarhetskonsulter och organisationer som certifierar och ställer olika hållbarhetskrav. Vi välkomnar fler medlemmar som vill bidra till skapandet av en cirkulär inredningsmarknad.

Styrelse


Ivana Kildsgaard, Tengbom, ordförande

Robert af Wetterstedt, Bjerking, sekreterare

Magnus Hedenmark, re:profit, kassör

Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet,F&U ansvarig

Johanna Ljunggren, Kinnarps

Peder Welander, Moelven

Vi är en växande organisation. Här finner du vår medlemslista över betalande medlemmar, men vi samarbetar med många flera aktörer. (19-05-20)

Copyright @ All Rights Reserved