OM 100GRUPPEN

Vinnovas kontor, Tema

Vår vision


Vår vision är en hållbar och cirkulär inredningsbransch som blir klimatneutral 2030. 100Gruppen är en självklar informationskälla och drivande kraft.


Detta åstadkommer vi genom att vara motorn och framåtdrivande kraft i omställningen mot en klimatneutral inredningsbransch. Vi verkar för samarbete längs och tvärs hela värdekedjan och i symbios med andra branscher.


För att uppnå visionen verkar vi för produkter och tjänster som är långsiktigt hållbara och cirkulära.


Vårt arbetssätt

Vi har delat upp vårt arbete i tre huvudarbetsspår:


Arbetsspår 1:   Kravkriterier, varudeklaration och BIM-

      digitalisering

Arbetsspår 2:  Affärsmodeller för cirkulära hållbara interiörer

Arbetsspår 3:  Informations- och kunskapsspridning samt 

                           marknadsföring

Vår mission

 

100Gruppen formades efter ett lyckat seminarium om "Framtidens möbel- och materialval för inomhusmiljöer" under hösten 2015. De 100 deltagarna visade stort intresse för att driva frågan vidare i organiserad form. Tillverkare och leverantörer av inredningsprodukter samt inredningsarkitekter var överens om att det behövs en gemensam plattform för att förenkla utvecklingen, för alla inblandade, mot en cirkulär ekonomi på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Vårt gemensamma intresse är att hållbarhet ska löna sig oavsett om man är leverantör eller kund.

 


Stadsbibliotket  Göteborg, INK arkitektur,

Hundven-Clements Photography

En vinnande plattform för samarbete

Mäktigast inom arkitektur och design 2022


Tidskriften Rum har utsett 100Gruppen till den mäktigaste aktören inom arkitektur och design 2022!


Så här står i motiveringen: 

För att förändring ska ske måste någon ta täten. Någon måste sätta ribban. Men att göra det ensam är inte lätt. 100Gruppen vill skapa en gemensam förändring och visionen är en cirkulär och hållbar inredningsbransch som blir klimatneutral 2030. Vi önskar att det fanns hundra 100Grupper men vi nöjer oss med den här. Den är ju ändå bäst – och därmed mäktigast i branschen! 


Läs intervjun med ordföranden Ivana Kildsgaard i Tidskriften Rum

Årets förebyggare 2018


Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på LINK arkitektur, och 100Gruppen har utsetts till Årets Förebyggare på Återvinningsgalan 2018.


Jurymotiveringen var:

Med visionen om långsiktigt samarbete för ständig utveckling av hållbara koncept i en cirkulär ekonomi, bedöms vinnaren kunna spela en stor roll för att göra verklighet av tankar kring hållbara kontors- och butiksinredningar.


Läs nyheten här

BLI MEDLEM IDAG!

TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDENS HÅLLBARA INTERIÖRER