FÖR VEM

LINK arkitekturs Umeåkontor

Hundven-Clements Photography

Vår tid präglas av en dynamisk marknad med en ökad konsumtion av inredningsprodukter. För att begränsa användningen av nya resurser och minska miljöbelastningen av de befintliga behövs nya angreppssätt i utvecklingen och användningen av produkter. Då krävs nya affärsmodeller och ett ökat samarbete mellan olika aktörer i branschen.


Cirkulära, hållbara interiörer skapar värde, inte bara för 100Gruppens medlemmar och marknaden i stort, utan framförallt för samhället och den enskilda användaren. Genom att ha kontroll på produkten, dess livscykel, innehåll och miljöpåverkan skapar man en giftfri inomhusmiljö som är mer kvalitativ och estetiskt hållbar. 100Gruppen skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen och nya affärsmodeller, både inom enskilda företag och mellan aktörer i inredningsbranschen. Gruppen sätter press på producenter uppströms och bidrar samtidigt till att avfallsmängderna minskar. Den förlänger produkters livscykel och skapar mervärde för varje produkt.

Vinnovas kontor, Tema

100GRUPPEN: VI TÄNKER OCH VERKAR CIRKULÄRT