NYHETER

NYHETERNu lanseras en digital kravstandard för samhällsbyggnadssektorn


En standard för kravhantering har tagits fram branschgemensamt inom ramen för Smart Built Environment. Standarden beskriver hur kravdefinitioner kan struktureras och delas upp i mindre digitalt hanterbara delar, dvs vilka typer av information en kravdefinition består av och hur informationstyperna logiskt förhåller sig till varandra. När krav definierats enligt standarden kan de lagras och utbytas digitalt mellan system och organisationer.


Hållbarhet driver på utvecklingen för mer digitalisering eftersom hållbarhetsfrågorna är omfattande och komplexa. Kravstandarden går att använda för alla typer av krav men hållbarhet har prioriterats i nuläget. Krav som lagar, taxonomi, branschkrav och miljöcertifieringssystem kan genom standarden digitaliseras för att få ett obrutet informationsflöde från kravställare och användare. Med affärsdrivna tillämpningar inom BIM, GIS och industriella processer skapar vi nyttor för företag, brukare och samhället.


Inom Smart Built Environment projektet har även en molntjänst - InCheck - utvecklats, som tillämpar kravstandarden.


 • Vi nyttjar digitaliseringens möjligheter för att förändra strukturer och arbetssätt. Det bidrar till ett mer hållbart, effektivt och lönsamt samhällsbyggande. En gemensam informationsinfrastruktur är nyckeln till förändringen. (Smart Built Environment)


Standarden kommer att förvaltas av 100Gruppen och tillgängliggöras på 100Gruppens hemsida och i samma digitala plattform som Nationella Riktlinjer. Vill du veta mer om standarden hör av dig till Ulf Bergvall eller besök RExS


Vill du vara med på lanseringen?


Den 19:e april genomförs frukostseminarium

Lansering av digitala kravstandarden för en klimatneutral framtid


Dag och tid: 19 april kl 09:00 – 10:00 (frukost serveras från kl 8:30)

Plats: Tengbom, Hälsingegatan 49, Stockholm


Läs mer och anmäl dig via länken 

100Gruppen blir hållbarhetspartner till Stockholm Furniture Fair

5 januari 2023


100Gruppen blir hållbarhetspartner till Stockholm Furniture Fair (SFF). Det är en långsiktig satsning på hållbarhet för både mässan och 100Gruppen med fokus på att stärka och tydliggöra SFF:s hållbarhetsarbete och bidra till att uppfylla SFF:s vision att bli världens mest hållbara möbelmässa. Förutom 100Gruppen är Svenskt Trä Sustainability Partner till SFF sedan några år tillbaka. 

- Vi är mycket stolta över att vara en hållbarhetspartner till Stockholm Furniture Fair och stötta evenemanget i att bli en förebild för hållbara evenemang. Många av 100Gruppens medlemmar är ledande inom utveckling av hållbara produkter och tjänster, nödvändiga för omställningen till en klimatneutral framtid.

Ivana Kildsgaard, ordförande, 100GruppenNu finns en färdplan för en resurseffektiv, biobaserad möbel- och inredningsbransch

1 september 2022


Branschorganisationerna Svenskt Trä, Trä- och Möbelföretagen och Skogsindustrierna ligger bakom initiativet till en gemensam färdplan för ökad förädling och användning av lokala biobaserade material. 


Färdplanen ger en kortfattad beskrivning av nuläge, utmaningar och möjligheter samt redogör för ett antal initiativ som ska bidra till den gemensamma kraftsamlingen. I strategin beskrivs några av de steg som behöver tas för att uppnå en hållbar utvecklingmed ökat cirkulärt fokus. 


Med vår gemensamma färdplan vill vi skapa dialog och förutsättningar för en långsiktig och hållbar industri, vilket i sin tur kan bidra till samhällsnytta med fler arbetstillfällen och en utvecklad glesbygd. Vi kan dessutom öka värdet på skogen och skogens produkter, säger Björn Nordin chef arkitektur och design på Svenskt Trä.


Målsättningen är att till år 2030 ha lagt grunden för en hållbar möbel- och inredningsbransch med enökad andel lokala biobaserade material.


Läs mer på Svenskt Träs hemsida

Ladda ner färdplanen här

För mer information ta kontakt med Björn Nordin, chef arkitektur och design, Svenskt Trä, 072-452 79 53,


Frukostseminarium Så här påverkas vi av EU klimatpolitik i inredningsbranschen

29 september 2022 08:00 - 10:00

Live event: 08:00 - 10:00 (med frukost, begränsad antal platser), webinar 08:30 - 10:00

Adress: Tengbom, Katarinavägen 15, Stockholm


Välkommen till ett inspirerande frukostseminarium med efterföljande samtal. Om nya klimatlag, taxonomin och The New Bauhaus och om hur dessa kommer att påverka inredningsbranschen.


Den klimatlag som EU länderna och EU Parlamentet nu kommit överens om ska sänka de samlade nettoutsläppen av växthusgaser till noll senast år 2050. Men hur kommer den nya lagen att påverka våra liv? Och hur kommer våra interiöra miljöer att påverka oss? Under frukostseminariet kommer vi reda ut hur EU:s politik påverkar vår bransch utifrån nya krav och vilka finansiella möjligheter det kommer medföra.


Var med och lyssna på tre föreläsare med gedigen erfarenhet och kompetens, och delta i ett samtal efteråt. Vi fördjupar oss i vilka möjligheter inredningsbranschen har för att ta ledarskapet i omställningen, vad krävs av olika aktörer i branschen och hur vi genom samarbete kan stötta varandra och ligga ett steg före.


Program:


Europeisk klimatpolitik i ett nötskal: om den europeiska gröna given, EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, produktpass och ecodesignkrav, Robin Ljungar, Hållbarhetschef TMF - Trä & Möbelföretagen


The New European Bauhaus samt gestaltad livsmiljö som en del av den gröna given och betydelsen för inredningsbranschen, Tomas Nord, RISE


Trender i investeringar, finansiering och rapportering ur hållbarhetsperspektiv, Amina Bang Skanse, hållbarhetsansvarig på Wasa Kredit, tidigare Danske Bank


Har du missad frukostseminariet? Nu finns det inspelade seminariet och presentationen att se i efterhand.

Seminarium Ljus, luft & natur – nyckeln för en återhämtande kontorsmiljö

14 september 2022 kl 12:00 - 15:00

Live Event:12.00 (lunch) 13.00-15.30 (begränsat antal platser)
Adress: Signify, Kistagången 20b 164 40 kista
Webinar: Från 13.00 till 15:00


Varmt välkomna på en eftermiddag med 100 gruppen, Signify och Naava. Ni kommer få lära er mera om hur man skapar mer välmående kontor och hur de senaste innovationerna inom luft och ljus kan skapa mer dynamiska och attraktiva arbetsplatser. Ni kommer själva få uppleva hur framtidens kontor kan se ut med hjälp av ljus, natur och med spännande nyteknik som har installerats hos Signify (tidigare Philips) nya kontor i Kista.

Ni har möjlighet att vara med på plats eller via webben.


Program:


12.00      Lunch för de som är hos Signify.

13:00      Välkomna med inledande ord, Ivana Kildsgaard och Robert af Wetterstedt

13:05      Vad är luftkvalitet? Göran Stålbom, VVS-konsult, VVS Byrån

13:30      Naava - en naturlig del av framtidens hälsosamma byggnader, Esbjörn Jagebro, Naava, Country Manager

14:00      Ljus, viktigt både för människan och klimatet, Rob van Brunschot, Signify,Country leader Sweden och Anders Lind, Signify, Key Account 

               Manager

14:30      Frågor samt visning av framtidens kontor på Signify


Läs mer och anmäld dig här

100Gruppen – vinnare Maktlistan 2022


Tidskriften Rum har utsett 100Gruppen till den mäktigaste aktören inom arkitektur och design 2022!


Så här står i motiveringen: 

För att förändring ska ske måste någon ta täten. Någon måste sätta ribban. Men att göra det ensam är inte lätt. 100Gruppen vill skapa en gemensam förändring och visionen är en cirkulär och hållbar inredningsbransch som blir klimatneutral 2030. Vi önskar att det fanns hundra 100Grupper men vi nöjer oss med den här. Den är ju ändå bäst – och därmed mäktigast i branschen! 


Vi är väldigt stolta över den här viktiga utmärkelsen. Stort tack, Tidskrifen Rum!


Läs intervjun med ordföranden Ivana Kildsgaard i Tidskriften Rum

Läs hela listan här.

Hållbar interiör digitalt på Sweden Innovation Days


Häng med Hållbar interiör digitalt på Sweden Innovation Days! Välkommen till Hållbar interiörs panelsamtal med Kristin Östberg (Indicum Inredningsarkitekter), Derek Diener (RISE), Fanny Fröjd (JLL) och Torsten Hild (moderator, HDK), den 20 januari 2022 kl 10.  Du kan också besöka det digitala båset och lära dig mer om projektet. Sweden Innovation Days är ett globalt event som äger rum digitalt den 17-20 januari. Under eventet samlas aktörer från hela världen med syfte att ta del av inspirerande talare, höra om unika sätt att arbeta med innovation samt träffa nya organisationer som kan leda till nya samarbeten för att bidra till en mer hållbar värld. Anmäl dig här: https://swedeninnovationdays.se/

Webbinarium: Omvärldsbevakning av Återbruk och Cirkularitet i Sverige och internationellt av KTH och LTH

 

Torsdagen den 9:e december klockan 08.00-09.00


Välkommen till webinarium om projektet Systematiskt informationsutbyte för cirkulära affärsmodellers första steg, en kartläggning av läget!

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra förbättrad interoperabilitet mellan aktörer som verkar i samhällsbyggnadsbranschens cirkulära ekonomi.

 


Anmäl dig till robert.af.wetterstedt@bjerking.se

Frukostseminarium: Klimatsmarta och hälsovänliga lösningar för inredningsbanschen


13 oktober 2021 kl 8:30 - 10:00


Välkommen till ett inspirerande frukostseminarium med efterföljande samtal. Om bioinnovation, biophilia och om hur vi med hjälp av svensk råvara och kreativitet kan skapa klimatsmarta och hälsofrämjande lösningar för inredningsbranschen.

Vi vet att trä och biobaserat material är bra för klimatet. Forskningen visar också tydligt att trä i innemiljöer påverkar vår hälsa och vårt välmående positivt, liksom vår upplevelse av interiören. Under tusentals år tillbaka har våra sinnen starkt kopplats till naturen. Det kan vi lära oss av och dra nytta av när vi utformar miljöer för människan. Sverige är dessutom rikt på trä och biobaserad råvara och har därför förutsättningar att bli världsledande för omställningen till en klimatneutral framtid – en framtid som är avgörande för människors psykosociala välbefinnande. Intensiv forskning pågår tillsammans med utveckling av innovativa produkter, lösningar och tjänster som vi kan använda oss av, i kombination med evidensbaserad gestaltning kan vi skala upp och hjälpa branschen att ställa om till en klimatneutral framtid som är snäll mot både människa och natur.

Följ med och lyssna på fyra dedikerade och engagerade föreläsare och delta i ett samtal efteråt. Vi fördjupar oss i hur vi kan dra nytta av innovation, evidens och erfarenheter för att skapa hållbara och kreativa miljöer - samtidigt som vi ökar attraktiviteten och konkurrenskraften inom svensk möbel- och inredningsbransch.


Program:

Bioinnovation – Biobaserade material och produkter, exempel från aktuell forskning och innovation, Anna Wiberg, Programchef, BioInnovation

Hur påverkar trä den interiöra upplevelsen? Tomas Nord, Forskare, RISE

Symbiotic concept – från arbetsplats till livsplats, Erik Florman, Hållbarhetschef, Kungsleden

Svenskt trä i framtidens möbelindustri, Björn Nordin, Chef arkitektur och design, Svenskt Trä


Frukostseminariet kommer att modereras av Ivana Kildsgaard, Hållbarhets- och kvalitetschef på Tengbom, Ordförande i 100Gruppen

Hela frukostseminariet kommer att sändas live. För dig som vill vara med på plats skicka gärna ett mejl till robert.af.wetterstedt@bjerking.se. Antalet platser är begränsat. Frukost serveras från kl 8:00.
Seminariet är kostnadsfritt


Läs mer och anmälan


Viktigt steg taget för spårbarhet i hela bygg- och förvaltningsprocessen och en produkts livscykel


27 april 2021


Nu har ett enhälligt beslut fattats om GTIN-regler anpassade för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige, och på sikt globalt.

Framtidens krav på hållbara byggda miljöer, spårbarhet av det material vi använder och en effektiv digitaliserad byggprocess, kräver att det finns en gemensam globalt unik identifikation som följer produktens hela livscykel. Genom digitalisering och ökad spårbarhet skapar vi i praktiken också större möjligheter till mer cirkulära flöden inom samhällsbyggnadssektorn. Med GTIN kan produkter identifieras med ett unikt artikelnummer som möjliggör spårbarhet i hela processen och under en produkts hela livscykel. GTIN är en standard som används globalt av många olika branscher.


- Efter 30 år för vissa och 10 års arbete för mig har GTIN nu antagits enhälligt för att användas inom byggbranschen. Många aktörer har samarbetat, det har varit bökigt, stökigt och fantastiskt givande säger Robert af Wetterstedt, 100Gruppen/Bjerking.


Läs mer


Robert af Wetterstedt, 100Gruppen/Bjerking


Webinar 19 november 2020. 13-15: Digitalization - unlocking the potential of the circular economy


Välkommen till ett webbinarium om digitala lösningar som möjliggörare för cirkulär ekonomin.


Vi får en internationell utblick kring hur digitala databaser för byggnadsmaterial och produkter i bebyggd miljö fungerar i Holland.

Ett flertal av 100Gruppens medlemmar presenterar sina digitala lösningar för inventering och dokumenthantering av inredningsprodukter samt utveckling av systematisk hantering av hållbarhetskrav i projekt. Webbinariet hålls på engelska.


Agenda:

 • Latest developments in ongoing national projects that are of importance for 100Gruppen, Robert af Wetterstedt, Sustainability Specialist, Bjerking and Board member, 100Gruppen
 • Eliminating waste through an open platform that facilitates material passports, Pablo van den Bosch, Director, Madaster
 • Systematic management of sustainability requirements, Ulf Bergvall, Business Management, Coresource
 • Unlocking the circular future through the use of Digital Twins – Case Study: Moelven Modus, Peder Welander, Marketing Director, Moelven Modus AB/AS
 • Developing a standard for digital inventory, Joa Palmér, Developer and Project Manager, Dacke App AB
 • An operating system for circularity, Sebastian Rudenstam, co-founder, Beleco
 • Digital tools for circular solutions in the property sector, Carina Loh Lindholm, IVL Swedish Environmental Institute and Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) - to be confirmed
 • How everyone can become circular by digitizing your inventory, Niklas Madsen, Co-Founder and Erland Riis Lavsen, Circular Business Developer, Office Piccolo


För mer information och anmälan skicka mejl till/for more information and entry send an email to: info@100gruppen.seFler går med och påverkar hanteringen av hållbarhetskrav


Referensgruppen i projektet Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen har nu utökats med Monica Sihlen, Upphandlingsmyndigheten. Upphandlingsmyndigheten ser också möjligheter i projektet för digitalisering av UHM’s  kriterierdatabas i stort.

Även Per Håkansson, Kompanjonen har gått med i referensgruppen.


Projektet arbetar med att ta fram en prototyp till en standard för digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer.

Sedan tidigare ingår Carina Loh Lindholm, CCBuild (IVL), Jan Boström, SundaHus, Lena Dahl, FSC och Sofie Persson, Byggvarubedömningen i projektets referensgrupp.


Vi söker nu ytterligare deltagare i referensgruppen i projektet. Vi söker också ytterligare pilotprojekt att arbeta med, det första pilotprojektet är Folkhem, Cederhusen, Kvarteren Bologna och Humboldt, Anna Ervast Öberg.


Anmäl gärna intresse om du vill vara med och påverka framtidens hållbarhetskrav. Skicka e-post till projektledare Robert af Wetterstedt på Bjerking AB. Läs mer på projektets hemsida hos Smart Built Environment


Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.


Webinar 15 oktober 2020: Certification systems - focusing on circularity


Den 15 oktober anordnade 100Gruppen ett webbinarium om märknings- och certifieringssystem som drivkraft för omställning till en hållbar, cirkulär framtid för interiörer. Representanter från organisationer som arbetar med miljöverifiering och certifiering av inredningsprodukter presenterade sitt senaste arbete med att utveckla kriterier, tjänster och data som gör det möjligt för sektorn att ställa om mot cirkuläritet. Seminariet hölls på engelska.


Agenda:

 • Cradle to Cradle version 4 standard requirements, Dr Christina Raab, Vice President, Strategy and Development, Cradle to Cradle Products Innovation Institute
 • Development of the Nordic Ecolabel criteria for furniture and fitments (generation 5), Josephine Jansson, Advisor, Ecolabelling Sweden
 • Möbelfakta 2.0, Johan Söderqvist, CEO, Möbelfakta
 • BASTAs new criteria for Endocrine disrupting substances, Sussi Wetterlin, CEO, BASTA
 • Data, a key to circularity, Jan Boström, CTO, Sunda Hus


Webbinariet avslutades med en kort dialog om vad som behövs för att inredningsbranschen ska bli mer hållbar och cirkulär.  


Kvadrat ansluter till 100Gruppen


"Kvadrat arbetar med textilier och textilbeklädda byggkomponenter för offentlig miljö och har sedan sin start 1968 haft miljö, design och prestanda som grundpelare för sina produkter. 

Vi tror på samarbete över gränser och deltar i andra miljöinitiativ i andra länder och värderar nätverket väldigt högt i miljöfrågan där vi alla har ett ansvar att bidra. Kvadrat har utvecklat samarbete med företag som delar vår värdegrund i miljöarbete och CSR.


Vi hoppas på att vårt deltagande i gruppen kommer ge oss möjligheten att få mer insikter genom ett gemensamt arbete som inkluderar fler, men även att vi genom vårt långa arbete i frågan kan komma bidra till gruppen."


Kristoffer Magnusson

Contract Sales Manager, Kvadrat AB

Ny medlem - Nola Industrier


"Nola har arbetat med att utveckla design och produkter för offentlig miljö i snart 40år och för oss är det väldigt viktigt att det vi gör är såväl estetiskt som funktionellt och hållbart för klimatet.

 

Att arbeta cirkulärt är att vara en del en av en större helhet. Med vårt deltagande i 100-gruppen hoppas vi kunna bidra till ett miljösäkrare samhälle och på samma gång hålla oss uppdaterade om vad som händer i omvärlden. Vi tror på kunskapsdelning och ett gemensamt utbyte av erfarenheter och idéer - mer nödvändigt idag än någonsin tidigare för att vi gemensamt ska kunna skapa ett hållbart samhället för framtiden."


Malin Moreau

Product Manager/Creative Director

Nola Industrier


Vi välkomnar Chalmers Industriteknik till 100Gruppen


"Cirkulär ekonomi på Chalmers Industriteknik hjälper företag och samhället att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Fokus ligger på de möjliggörare som vi anser vara särskilt viktiga för att omställningen ska kunna ske:

 • Returlogistik
 • Cirkulära affärsmodeller och värdekedjor
 • Cirkulär design
 • Cirkulär teknikutveckling

 

Vi ser stor affärsmässig och miljömässig potential för såväl företag som offentlig verksamhet som vågar och vill arbeta med återanvändning och återvinning av lös och fast inredning och ser med stor förväntan fram emot ännu fler projekt inom området. Som medlem i 100Gruppen ser vi stor potential i plattformens möjlighet att bidra till ökat kunskapsutbyte och nätverkande samt bidrag till att konkreta projekt startas upp och gör skillnad."


Karolina Kazmierczak, PhD

Project Manager, Chalmers Industriteknik

Off2Off förstärker 100Gruppen

 

” Vi blev medlemmar för att vi ser 100Gruppen som ett nätverk som driver viktiga frågor inom ett av de områdena som vi arbetar inom, cirkulära interiörer.
Samtidigt ser vi möjligheter till ytterligare samarbeten i vårt arbete med att hjälpa organisationer implementera ett cirkulärt tänk i sin dagliga verksamhet.


Ett cirkulärt tänk handlar ju om samarbete! ”

 

Fredrik Östlin

Verkställande Direktör, Off2Off AB

 

Studio Stockholm går in i 100Gruppen

 

”Vi vill, likt de flesta arkitektkontor, skapa byggnader, miljöer och produkter som finns kvar för evigt och påminner om vår existens. Men vår vision är att tillvägagångsättet eliminerar den stora negativa inverkan på miljön byggbranschen har idag. Endast genom att ställa om vårt arbetssätt och jobba med hållbar design och cirkulära materialflöden kan vi verka som arkitekter med gott samvete. 

 

"Vi ser att 100Gruppen jobbar med exakt dessa saker och precis i vår nisch”

 

Isabella Nilsson 

Constructing Architect, Studio Stockholm

 

Hafa Bathroom Group, Ny medlem

 

”Att få vara del i ett nätverk som fokuserar på hållbara inredning är mycket viktigt för oss.

 

Vi har satt miljöfrågorna högt på vår agenda och arbetar hårt med förbättringar. I vårt digitaliseringsarbete har vi dessutom insett hur viktigt det är att ta fram ett strukturerat system för informationsflödet kring detta.

 

- Därför kände vi att 100Gruppen var rätt för oss”

 

 

Eva Östergren

Marknads- & Digitaliseringschef, Hafa Bathroom Group

 

Ivana Kildsgaard och 100Gruppen vinnare på Återvinningsgalan


Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på LINK arkitektur, har utsetts till Årets Förebyggare på Återvinningsgalan 2018. I tuff konkurrens med framgångsrika återbruksinnovationer, utsågs hon och nätverket 100Gruppen – en plattform för en hållbar och cirkulär inredningsbransch – till segrare.


- Detta är ett kvitto på att 100Gruppens samverkan och gemensamma vision för utveckling av hållbara interiörer är rätt väg att gå. För minskat avfall och ökat återbruk krävs tydligare kravställningar i inredningsprojekt, nya affärsmodeller och innovativa lösningar. Nu börjar det riktiga jobbet för inredningsbranschen – 100Gruppen och LINK arkitektur är med på tåget, säger Ivana Kildsgaard.


Det var visionen om långsiktig samverkan som tog 100Gruppen och Ivana Kildsgaard överst på prispallen. Idén om att samarbeta mellan alla aktörer i inredningsbranschen, bedömdes av juryn ha en betydande roll för utvecklingen av hållbara koncept inom cirkulär ekonomi. Jurymotiveringen var:

Miljöborgarrådet Katarina Luhr, Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på LINK arkitektur och Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige, vid prisutdelningen.

Med visionen om långsiktigt samarbete för ständig utveckling av hållbara koncept i en cirkulär ekonomi, bedöms vinnaren kunna spela en stor roll för att göra verklighet av tankar kring hållbara kontors- och butiksinredningar.


- Vi ser det som självklart att värna om rena gator och avgasfri luft, men vi spenderar merdelen av vår tid inomhus. Vad innehåller de möbler och material vi rör oss bland? Vad händer med dem när vi bygger om och förnyar? Den här typen av samverkansprojekt är precis vad som krävs för att lyfta återbruksfrågan även för våra inomhusmiljöer, sa miljöborgarrådet Katarina Luhr efter prisutdelningen.


Se alla vinnare på Återvinningsgalans hemsida

Stark innovationskraft under Re:invent & Re:make hackathons i Stockholm och Malmö

Ett sjuttiotal innovatörer från olika branscher deltog på RE:Sources hackathon Re:invent & Re:make i Stockholm och Malmö. Resultaten blev sexton innovativa bidrag som har stor potential att bidra till förändringen i branschen mot en mer cirkulär och hållbar bransch.


I Stockholm vann bidraget Furniture as a Service F.A.A.S. – en komplett uthyrningstjänst för offentlig inredning. Idén bygger på att företag, istället för att köpa kontorsinredning, hyr densamma och sedan lämnar tillbaka den. Möblerna kan sedan renoveras eller byggas om för att kunna hyras ut igen. Tjänsten skapar därmed ett cirkulärt system som går att följa via en digital märkning. Teamet bakom bidragen är Stina Edlund, student vid KTH och Therese Lundborg, student vid Handelshögskolan i Stockholm


I Malmö gick det vinnande bidraget under namnet Re-Markable. Idén knyter an till konstvärldens proveniens. Re-Markable är en märkningstjänst för möbelföretag och ska bidra till en mer positiv syn på återbrukade möbler, dels genom att ta fasta på och lyfta fram möbelns historia och dels genom att marknadsföra möbelföretagets satsningar på cirkulära affärsmodeller. Teamet bakom bidraget är: Anna Gudmundsdottir, industridesigner, Gina Wiklund, grafisk designer och produktdesigner, Paulina Björk, projektledare inom hållbar utveckling, Liv Andersson, designer med fokus på hållbar utveckling, och Fares Younes, arkitekt.


RE:Sources hackathon Re:invent & Re:make anordnades av LINK arkitektur tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Altitude Meetings, Epicenter Stockholm, Kompanjonen, RP, Bjerking, Green Furniture, Nordic Green Design, Sustainable Innovation, Sustainable Business Hub, Trendstefan och Tema. Projektet är en del av RE:Source, Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet, finansierat av Energimyndigheten, Vinnova, och Formas.


Vi kommer att publicera presentationer av de åtta bästa bidragen inom kort.


Läs mer om resultaten på LINK arkitekturs hemsidan här

Läs artikel om Re:invent & Re:make hackathon på IVLs hemsida här

Läs artikel i HD-Sydsvenskan här

Inbjudan till seminariet om miljöcertifiering av återbrukade och rekonditionerade möbler
Miljöprojektet Möbelbruket bjuder in till ett seminarium för att tillsammans föra en dialog om miljöcertifiering av återbrukade och rekonditionerade möbler. Medverkar gör Birgitta Nilsson, Gröna Listan, Leif Lång, Svanen och Robin Ljungar, Möbelfakta för att tillsammans med deltagare från branschen kunna lyfta diskussionerna till nästa nivå.

Datum och tid: 14 december 2017 kl 10:00

Plats: Inredia, Brovägen 26, Tibro


Anmälan och Program:

Kan återbruksprocessen miljöcertifieras?

Seminariet arrangeras av ICS, 100-gruppen och Inredia tillsammans med Möbelbruket


2017-06-09

Stor satsning på återanvändning av interiöra byggmaterial från kontor

Varje år investeras ungefär 29 miljarder kronor i kontors- och butikslokaler. Omsättningen av ny inredning vid ombyggnation är stor – och därmed också möjligheten att återanvända begagnat material. Hur det ska omsättas till praktik ska nu IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka tillsammans med ett tiotal projektpartners, där flera av 100-gruppens medlemmar finns representerade. I projektet ska man titta närmare på affärsmöjligheter, metod- och teknikutveckling. Metoderna kommer att testas och utvärderas i rivnings- och ombyggnadslokaler som ägs av Vasakronan och Fabege. Projektgruppen ska också utveckla IT-stöd för en mer tillgänglig marknad för återanvända produkter samt stöd vid inventering och värdering av material. Projektet finansieras av Vinnova.


Läs mer om projektet

Prenumerera på nyheter om cirkulära interiörer och hållbarhet!