NYHETER

NYHETERWebbinarium: Omvärldsbevakning av Återbruk och Cirkularitet i Sverige och internationellt av KTH och LTH

 

Torsdagen den 9:e december klockan 08.00-09.00


Välkommen till webinarium om projektet Systematiskt informationsutbyte för cirkulära affärsmodellers första steg, en kartläggning av läget!

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra förbättrad interoperabilitet mellan aktörer som verkar i samhällsbyggnadsbranschens cirkulära ekonomi.

 


Anmäl dig till robert.af.wetterstedt@bjerking.se

Frukostseminarium: Klimatsmarta och hälsovänliga lösningar för inredningsbanschen


13 oktober 2021 kl 8:30 - 10:00


Välkommen till ett inspirerande frukostseminarium med efterföljande samtal. Om bioinnovation, biophilia och om hur vi med hjälp av svensk råvara och kreativitet kan skapa klimatsmarta och hälsofrämjande lösningar för inredningsbranschen.

Vi vet att trä och biobaserat material är bra för klimatet. Forskningen visar också tydligt att trä i innemiljöer påverkar vår hälsa och vårt välmående positivt, liksom vår upplevelse av interiören. Under tusentals år tillbaka har våra sinnen starkt kopplats till naturen. Det kan vi lära oss av och dra nytta av när vi utformar miljöer för människan. Sverige är dessutom rikt på trä och biobaserad råvara och har därför förutsättningar att bli världsledande för omställningen till en klimatneutral framtid – en framtid som är avgörande för människors psykosociala välbefinnande. Intensiv forskning pågår tillsammans med utveckling av innovativa produkter, lösningar och tjänster som vi kan använda oss av, i kombination med evidensbaserad gestaltning kan vi skala upp och hjälpa branschen att ställa om till en klimatneutral framtid som är snäll mot både människa och natur.

Följ med och lyssna på fyra dedikerade och engagerade föreläsare och delta i ett samtal efteråt. Vi fördjupar oss i hur vi kan dra nytta av innovation, evidens och erfarenheter för att skapa hållbara och kreativa miljöer - samtidigt som vi ökar attraktiviteten och konkurrenskraften inom svensk möbel- och inredningsbransch.


Program:

Bioinnovation – Biobaserade material och produkter, exempel från aktuell forskning och innovation, Anna Wiberg, Programchef, BioInnovation

Hur påverkar trä den interiöra upplevelsen? Tomas Nord, Forskare, RISE

Symbiotic concept – från arbetsplats till livsplats, Erik Florman, Hållbarhetschef, Kungsleden

Svenskt trä i framtidens möbelindustri, Björn Nordin, Chef arkitektur och design, Svenskt Trä


Frukostseminariet kommer att modereras av Ivana Kildsgaard, Hållbarhets- och kvalitetschef på Tengbom, Ordförande i 100Gruppen

Hela frukostseminariet kommer att sändas live. Länken kommer att uppdateras innan eventet. För dig som vill vara med på plats skicka gärna ett mejl till robert.af.wetterstedt@bjerking.se. Antalet platser är begränsat. Frukost serveras från kl 8:00.
Seminariet är kostnadsfritt


Läs mer och anmälan


Viktigt steg taget för spårbarhet i hela bygg- och förvaltningsprocessen och en produkts livscykel


27 april 2021


Nu har ett enhälligt beslut fattats om GTIN-regler anpassade för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige, och på sikt globalt.

Framtidens krav på hållbara byggda miljöer, spårbarhet av det material vi använder och en effektiv digitaliserad byggprocess, kräver att det finns en gemensam globalt unik identifikation som följer produktens hela livscykel. Genom digitalisering och ökad spårbarhet skapar vi i praktiken också större möjligheter till mer cirkulära flöden inom samhällsbyggnadssektorn. Med GTIN kan produkter identifieras med ett unikt artikelnummer som möjliggör spårbarhet i hela processen och under en produkts hela livscykel. GTIN är en standard som används globalt av många olika branscher.


- Efter 30 år för vissa och 10 års arbete för mig har GTIN nu antagits enhälligt för att användas inom byggbranschen. Många aktörer har samarbetat, det har varit bökigt, stökigt och fantastiskt givande säger Robert af Wetterstedt, 100Gruppen/Bjerking.


Läs mer


Robert af Wetterstedt, 100Gruppen/Bjerking


Webinar 19 november 2020. 13-15: Digitalization - unlocking the potential of the circular economy


Välkommen till ett webbinarium om digitala lösningar som möjliggörare för cirkulär ekonomin.


Vi får en internationell utblick kring hur digitala databaser för byggnadsmaterial och produkter i bebyggd miljö fungerar i Holland.

Ett flertal av 100Gruppens medlemmar presenterar sina digitala lösningar för inventering och dokumenthantering av inredningsprodukter samt utveckling av systematisk hantering av hållbarhetskrav i projekt. Webbinariet hålls på engelska.


Agenda:

 • Latest developments in ongoing national projects that are of importance for 100Gruppen, Robert af Wetterstedt, Sustainability Specialist, Bjerking and Board member, 100Gruppen
 • Eliminating waste through an open platform that facilitates material passports, Pablo van den Bosch, Director, Madaster
 • Systematic management of sustainability requirements, Ulf Bergvall, Business Management, Coresource
 • Unlocking the circular future through the use of Digital Twins – Case Study: Moelven Modus, Peder Welander, Marketing Director, Moelven Modus AB/AS
 • Developing a standard for digital inventory, Joa Palmér, Developer and Project Manager, Dacke App AB
 • An operating system for circularity, Sebastian Rudenstam, co-founder, Beleco
 • Digital tools for circular solutions in the property sector, Carina Loh Lindholm, IVL Swedish Environmental Institute and Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) - to be confirmed
 • How everyone can become circular by digitizing your inventory, Niklas Madsen, Co-Founder and Erland Riis Lavsen, Circular Business Developer, Office Piccolo


För mer information och anmälan skicka mejl till/for more information and entry send an email to: info@100gruppen.seFler går med och påverkar hanteringen av hållbarhetskrav


Referensgruppen i projektet Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen har nu utökats med Monica Sihlen, Upphandlingsmyndigheten. Upphandlingsmyndigheten ser också möjligheter i projektet för digitalisering av UHM’s  kriterierdatabas i stort.

Även Per Håkansson, Kompanjonen har gått med i referensgruppen.


Projektet arbetar med att ta fram en prototyp till en standard för digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer.

Sedan tidigare ingår Carina Loh Lindholm, CCBuild (IVL), Jan Boström, SundaHus, Lena Dahl, FSC och Sofie Persson, Byggvarubedömningen i projektets referensgrupp.


Vi söker nu ytterligare deltagare i referensgruppen i projektet. Vi söker också ytterligare pilotprojekt att arbeta med, det första pilotprojektet är Folkhem, Cederhusen, Kvarteren Bologna och Humboldt, Anna Ervast Öberg.


Anmäl gärna intresse om du vill vara med och påverka framtidens hållbarhetskrav. Skicka e-post till projektledare Robert af Wetterstedt på Bjerking AB. Läs mer på projektets hemsida hos Smart Built Environment


Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.


Webinar 15 oktober 2020: Certification systems - focusing on circularity


Den 15 oktober anordnade 100Gruppen ett webbinarium om märknings- och certifieringssystem som drivkraft för omställning till en hållbar, cirkulär framtid för interiörer. Representanter från organisationer som arbetar med miljöverifiering och certifiering av inredningsprodukter presenterade sitt senaste arbete med att utveckla kriterier, tjänster och data som gör det möjligt för sektorn att ställa om mot cirkuläritet. Seminariet hölls på engelska.


Agenda:

 • Cradle to Cradle version 4 standard requirements, Dr Christina Raab, Vice President, Strategy and Development, Cradle to Cradle Products Innovation Institute
 • Development of the Nordic Ecolabel criteria for furniture and fitments (generation 5), Josephine Jansson, Advisor, Ecolabelling Sweden
 • Möbelfakta 2.0, Johan Söderqvist, CEO, Möbelfakta
 • BASTAs new criteria for Endocrine disrupting substances, Sussi Wetterlin, CEO, BASTA
 • Data, a key to circularity, Jan Boström, CTO, Sunda Hus


Webbinariet avslutades med en kort dialog om vad som behövs för att inredningsbranschen ska bli mer hållbar och cirkulär.  


Kvadrat ansluter till 100Gruppen


"Kvadrat arbetar med textilier och textilbeklädda byggkomponenter för offentlig miljö och har sedan sin start 1968 haft miljö, design och prestanda som grundpelare för sina produkter. 

Vi tror på samarbete över gränser och deltar i andra miljöinitiativ i andra länder och värderar nätverket väldigt högt i miljöfrågan där vi alla har ett ansvar att bidra. Kvadrat har utvecklat samarbete med företag som delar vår värdegrund i miljöarbete och CSR.


Vi hoppas på att vårt deltagande i gruppen kommer ge oss möjligheten att få mer insikter genom ett gemensamt arbete som inkluderar fler, men även att vi genom vårt långa arbete i frågan kan komma bidra till gruppen."


Kristoffer Magnusson

Contract Sales Manager, Kvadrat AB

Ny medlem - Nola Industrier


"Nola har arbetat med att utveckla design och produkter för offentlig miljö i snart 40år och för oss är det väldigt viktigt att det vi gör är såväl estetiskt som funktionellt och hållbart för klimatet.

 

Att arbeta cirkulärt är att vara en del en av en större helhet. Med vårt deltagande i 100-gruppen hoppas vi kunna bidra till ett miljösäkrare samhälle och på samma gång hålla oss uppdaterade om vad som händer i omvärlden. Vi tror på kunskapsdelning och ett gemensamt utbyte av erfarenheter och idéer - mer nödvändigt idag än någonsin tidigare för att vi gemensamt ska kunna skapa ett hållbart samhället för framtiden."


Malin Moreau

Product Manager/Creative Director

Nola Industrier


Vi välkomnar Chalmers Industriteknik till 100Gruppen


"Cirkulär ekonomi på Chalmers Industriteknik hjälper företag och samhället att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Fokus ligger på de möjliggörare som vi anser vara särskilt viktiga för att omställningen ska kunna ske:

 • Returlogistik
 • Cirkulära affärsmodeller och värdekedjor
 • Cirkulär design
 • Cirkulär teknikutveckling

 

Vi ser stor affärsmässig och miljömässig potential för såväl företag som offentlig verksamhet som vågar och vill arbeta med återanvändning och återvinning av lös och fast inredning och ser med stor förväntan fram emot ännu fler projekt inom området. Som medlem i 100Gruppen ser vi stor potential i plattformens möjlighet att bidra till ökat kunskapsutbyte och nätverkande samt bidrag till att konkreta projekt startas upp och gör skillnad."


Karolina Kazmierczak, PhD

Project Manager, Chalmers Industriteknik

Off2Off förstärker 100Gruppen

 

” Vi blev medlemmar för att vi ser 100Gruppen som ett nätverk som driver viktiga frågor inom ett av de områdena som vi arbetar inom, cirkulära interiörer.
Samtidigt ser vi möjligheter till ytterligare samarbeten i vårt arbete med att hjälpa organisationer implementera ett cirkulärt tänk i sin dagliga verksamhet.


Ett cirkulärt tänk handlar ju om samarbete! ”

 

Fredrik Östlin

Verkställande Direktör, Off2Off AB

 

Studio Stockholm går in i 100Gruppen

 

”Vi vill, likt de flesta arkitektkontor, skapa byggnader, miljöer och produkter som finns kvar för evigt och påminner om vår existens. Men vår vision är att tillvägagångsättet eliminerar den stora negativa inverkan på miljön byggbranschen har idag. Endast genom att ställa om vårt arbetssätt och jobba med hållbar design och cirkulära materialflöden kan vi verka som arkitekter med gott samvete. 

 

"Vi ser att 100Gruppen jobbar med exakt dessa saker och precis i vår nisch”

 

Isabella Nilsson 

Constructing Architect, Studio Stockholm

 

Hafa Bathroom Group, Ny medlem

 

”Att få vara del i ett nätverk som fokuserar på hållbara inredning är mycket viktigt för oss.

 

Vi har satt miljöfrågorna högt på vår agenda och arbetar hårt med förbättringar. I vårt digitaliseringsarbete har vi dessutom insett hur viktigt det är att ta fram ett strukturerat system för informationsflödet kring detta.

 

- Därför kände vi att 100Gruppen var rätt för oss”

 

 

Eva Östergren

Marknads- & Digitaliseringschef, Hafa Bathroom Group

 

Ivana Kildsgaard och 100Gruppen vinnare på Återvinningsgalan


Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på LINK arkitektur, har utsetts till Årets Förebyggare på Återvinningsgalan 2018. I tuff konkurrens med framgångsrika återbruksinnovationer, utsågs hon och nätverket 100Gruppen – en plattform för en hållbar och cirkulär inredningsbransch – till segrare.


- Detta är ett kvitto på att 100Gruppens samverkan och gemensamma vision för utveckling av hållbara interiörer är rätt väg att gå. För minskat avfall och ökat återbruk krävs tydligare kravställningar i inredningsprojekt, nya affärsmodeller och innovativa lösningar. Nu börjar det riktiga jobbet för inredningsbranschen – 100Gruppen och LINK arkitektur är med på tåget, säger Ivana Kildsgaard.


Det var visionen om långsiktig samverkan som tog 100Gruppen och Ivana Kildsgaard överst på prispallen. Idén om att samarbeta mellan alla aktörer i inredningsbranschen, bedömdes av juryn ha en betydande roll för utvecklingen av hållbara koncept inom cirkulär ekonomi. Jurymotiveringen var:


Med visionen om långsiktigt samarbete för ständig utveckling av hållbara koncept i en cirkulär ekonomi, bedöms vinnaren kunna spela en stor roll för att göra verklighet av tankar kring hållbara kontors- och butiksinredningar.


Miljöborgarrådet Katarina Luhr, Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på LINK arkitektur och Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige, vid prisutdelningen.

- Vi ser det som självklart att värna om rena gator och avgasfri luft, men vi spenderar merdelen av vår tid inomhus. Vad innehåller de möbler och material vi rör oss bland? Vad händer med dem när vi bygger om och förnyar? Den här typen av samverkansprojekt är precis vad som krävs för att lyfta återbruksfrågan även för våra inomhusmiljöer, sa miljöborgarrådet Katarina Luhr efter prisutdelningen.


Se alla vinnare på Återvinningsgalans hemsida

Stark innovationskraft under Re:invent & Re:make hackathons i Stockholm och Malmö

Ett sjuttiotal innovatörer från olika branscher deltog på RE:Sources hackathon Re:invent & Re:make i Stockholm och Malmö. Resultaten blev sexton innovativa bidrag som har stor potential att bidra till förändringen i branschen mot en mer cirkulär och hållbar bransch.


I Stockholm vann bidraget Furniture as a Service F.A.A.S. – en komplett uthyrningstjänst för offentlig inredning. Idén bygger på att företag, istället för att köpa kontorsinredning, hyr densamma och sedan lämnar tillbaka den. Möblerna kan sedan renoveras eller byggas om för att kunna hyras ut igen. Tjänsten skapar därmed ett cirkulärt system som går att följa via en digital märkning. Teamet bakom bidragen är Stina Edlund, student vid KTH och Therese Lundborg, student vid Handelshögskolan i Stockholm


I Malmö gick det vinnande bidraget under namnet Re-Markable. Idén knyter an till konstvärldens proveniens. Re-Markable är en märkningstjänst för möbelföretag och ska bidra till en mer positiv syn på återbrukade möbler, dels genom att ta fasta på och lyfta fram möbelns historia och dels genom att marknadsföra möbelföretagets satsningar på cirkulära affärsmodeller. Teamet bakom bidraget är: Anna Gudmundsdottir, industridesigner, Gina Wiklund, grafisk designer och produktdesigner, Paulina Björk, projektledare inom hållbar utveckling, Liv Andersson, designer med fokus på hållbar utveckling, och Fares Younes, arkitekt.


RE:Sources hackathon Re:invent & Re:make anordnades av LINK arkitektur tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Altitude Meetings, Epicenter Stockholm, Kompanjonen, RP, Bjerking, Green Furniture, Nordic Green Design, Sustainable Innovation, Sustainable Business Hub, Trendstefan och Tema. Projektet är en del av RE:Source, Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet, finansierat av Energimyndigheten, Vinnova, och Formas.


Vi kommer att publicera presentationer av de åtta bästa bidragen inom kort.


Läs mer om resultaten på LINK arkitekturs hemsidan här

Läs artikel om Re:invent & Re:make hackathon på IVLs hemsida här

Läs artikel i HD-Sydsvenskan här

Inbjudan till seminariet om miljöcertifiering av återbrukade och rekonditionerade möbler
Miljöprojektet Möbelbruket bjuder in till ett seminarium för att tillsammans föra en dialog om miljöcertifiering av återbrukade och rekonditionerade möbler. Medverkar gör Birgitta Nilsson, Gröna Listan, Leif Lång, Svanen och Robin Ljungar, Möbelfakta för att tillsammans med deltagare från branschen kunna lyfta diskussionerna till nästa nivå.

Datum och tid: 14 december 2017 kl 10:00

Plats: Inredia, Brovägen 26, Tibro


Anmälan och Program:

Kan återbruksprocessen miljöcertifieras?

Seminariet arrangeras av ICS, 100-gruppen och Inredia tillsammans med Möbelbruket


2017-06-09

Stor satsning på återanvändning av interiöra byggmaterial från kontor

Varje år investeras ungefär 29 miljarder kronor i kontors- och butikslokaler. Omsättningen av ny inredning vid ombyggnation är stor – och därmed också möjligheten att återanvända begagnat material. Hur det ska omsättas till praktik ska nu IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka tillsammans med ett tiotal projektpartners, där flera av 100-gruppens medlemmar finns representerade. I projektet ska man titta närmare på affärsmöjligheter, metod- och teknikutveckling. Metoderna kommer att testas och utvärderas i rivnings- och ombyggnadslokaler som ägs av Vasakronan och Fabege. Projektgruppen ska också utveckla IT-stöd för en mer tillgänglig marknad för återanvända produkter samt stöd vid inventering och värdering av material. Projektet finansieras av Vinnova.


Läs mer om projektet

Prenumerera på nyheter om cirkulära interiörer och hållbarhet!