NYHETER

NYHETERKvadrat ansluter till 100Gruppen


"Kvadrat arbetar med textilier och textilbeklädda byggkomponenter för offentlig miljö och har sedan sin start 1968 haft miljö, design och prestanda som grundpelare för sina produkter. 

Vi tror på samarbete över gränser och deltar i andra miljöinitiativ i andra länder och värderar nätverket väldigt högt i miljöfrågan där vi alla har ett ansvar att bidra. Kvadrat har utvecklat samarbete med företag som delar vår värdegrund i miljöarbete och CSR.


Vi hoppas på att vårt deltagande i gruppen kommer ge oss möjligheten att få mer insikter genom ett gemensamt arbete som inkluderar fler, men även att vi genom vårt långa arbete i frågan kan komma bidra till gruppen."


Kristoffer Magnusson

Contract Sales Manager, Kvadrat AB

Ny medlem - Nola Industrier


"Nola har arbetat med att utveckla design och produkter för offentlig miljö i snart 40år och för oss är det väldigt viktigt att det vi gör är såväl estetiskt som funktionellt och hållbart för klimatet.

 

Att arbeta cirkulärt är att vara en del en av en större helhet. Med vårt deltagande i 100-gruppen hoppas vi kunna bidra till ett miljösäkrare samhälle och på samma gång hålla oss uppdaterade om vad som händer i omvärlden. Vi tror på kunskapsdelning och ett gemensamt utbyte av erfarenheter och idéer - mer nödvändigt idag än någonsin tidigare för att vi gemensamt ska kunna skapa ett hållbart samhället för framtiden."


Malin Moreau

Product Manager/Creative Director

Nola Industrier


Vi välkomnar Chalmers Industriteknik till 100Gruppen


"Cirkulär ekonomi på Chalmers Industriteknik hjälper företag och samhället att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Fokus ligger på de möjliggörare som vi anser vara särskilt viktiga för att omställningen ska kunna ske:

  • Returlogistik
  • Cirkulära affärsmodeller och värdekedjor
  • Cirkulär design
  • Cirkulär teknikutveckling

 

Vi ser stor affärsmässig och miljömässig potential för såväl företag som offentlig verksamhet som vågar och vill arbeta med återanvändning och återvinning av lös och fast inredning och ser med stor förväntan fram emot ännu fler projekt inom området. Som medlem i 100Gruppen ser vi stor potential i plattformens möjlighet att bidra till ökat kunskapsutbyte och nätverkande samt bidrag till att konkreta projekt startas upp och gör skillnad."


Karolina Kazmierczak, PhD

Project Manager, Chalmers Industriteknik

Off2Off förstärker 100Gruppen

 

” Vi blev medlemmar för att vi ser 100-gruppen som ett nätverk som driver viktiga frågor inom ett av de områdena som vi arbetar inom, cirkulära interiörer.
Samtidigt ser vi möjligheter till ytterligare samarbeten i vårt arbete med att hjälpa organisationer implementera ett cirkulärt tänk i sin dagliga verksamhet.


Ett cirkulärt tänk handlar ju om samarbete! ”

 

Fredrik Östlin

Verkställande Direktör, Off2Off AB

 

Studio Stockholm går in i 100Gruppen

 

”Vi vill, likt de flesta arkitektkontor, skapa byggnader, miljöer och produkter som finns kvar för evigt och påminner om vår existens. Men vår vision är att tillvägagångsättet eliminerar den stora negativa inverkan på miljön byggbranschen har idag. Endast genom att ställa om vårt arbetssätt och jobba med hållbar design och cirkulära materialflöden kan vi verka som arkitekter med gott samvete. 

 

…Vi ser att 100 gruppen jobbar med exakt dessa saker och precis i vår nisch”

 

Isabella Nilsson 

Constructing Architect, Studio Stockholm

 

Hafa Bathroom Group, Ny medlem

 

”Att få vara del i ett nätverk som fokuserar på hållbara inredning är mycket viktigt för oss.

 

Vi har satt miljöfrågorna högt på vår agenda och arbetar hårt med förbättringar. I vårt digitaliseringsarbete har vi dessutom insett hur viktigt det är att ta fram ett strukturerat system för informationsflödet kring detta.

 

- Därför kände vi att 100-gruppen var rätt för oss”

 

 

Eva Östergren

Marknads- & Digitaliseringschef, Hafa Bathroom Group

 

Ivana Kildsgaard och 100gruppen vinnare på Återvinningsgalan


Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på LINK arkitektur, har utsetts till Årets Förebyggare på Återvinningsgalan 2018. I tuff konkurrens med framgångsrika återbruksinnovationer, utsågs hon och nätverket 100gruppen – en plattform för en hållbar och cirkulär inredningsbransch – till segrare.


- Detta är ett kvitto på att 100-gruppens samverkan och gemensamma vision för utveckling av hållbara interiörer är rätt väg att gå. För minskat avfall och ökat återbruk krävs tydligare kravställningar i inredningsprojekt, nya affärsmodeller och innovativa lösningar. Nu börjar det riktiga jobbet för inredningsbranschen – 100gruppen och LINK arkitektur är med på tåget, säger Ivana Kildsgaard.


Det var visionen om långsiktig samverkan som tog 100gruppen och Ivana Kildsgaard överst på prispallen. Idén om att samarbeta mellan alla aktörer i inredningsbranschen, bedömdes av juryn ha en betydande roll för utvecklingen av hållbara koncept inom cirkulär ekonomi. Jurymotiveringen var:


Med visionen om långsiktigt samarbete för ständig utveckling av hållbara koncept i en cirkulär ekonomi, bedöms vinnaren kunna spela en stor roll för att göra verklighet av tankar kring hållbara kontors- och butiksinredningar.


Miljöborgarrådet Katarina Luhr, Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på LINK arkitektur och Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige, vid prisutdelningen.

- Vi ser det som självklart att värna om rena gator och avgasfri luft, men vi spenderar merdelen av vår tid inomhus. Vad innehåller de möbler och material vi rör oss bland? Vad händer med dem när vi bygger om och förnyar? Den här typen av samverkansprojekt är precis vad som krävs för att lyfta återbruksfrågan även för våra inomhusmiljöer, sa miljöborgarrådet Katarina Luhr efter prisutdelningen.


Se alla vinnare på Återvinningsgalans hemsida

Stark innovationskraft under Re:invent & Re:make hackathons i Stockholm och Malmö

Ett sjuttiotal innovatörer från olika branscher deltog på RE:Sources hackathon Re:invent & Re:make i Stockholm och Malmö. Resultaten blev sexton innovativa bidrag som har stor potential att bidra till förändringen i branschen mot en mer cirkulär och hållbar bransch.


I Stockholm vann bidraget Furniture as a Service F.A.A.S. – en komplett uthyrningstjänst för offentlig inredning. Idén bygger på att företag, istället för att köpa kontorsinredning, hyr densamma och sedan lämnar tillbaka den. Möblerna kan sedan renoveras eller byggas om för att kunna hyras ut igen. Tjänsten skapar därmed ett cirkulärt system som går att följa via en digital märkning. Teamet bakom bidragen är Stina Edlund, student vid KTH och Therese Lundborg, student vid Handelshögskolan i Stockholm


I Malmö gick det vinnande bidraget under namnet Re-Markable. Idén knyter an till konstvärldens proveniens. Re-Markable är en märkningstjänst för möbelföretag och ska bidra till en mer positiv syn på återbrukade möbler, dels genom att ta fasta på och lyfta fram möbelns historia och dels genom att marknadsföra möbelföretagets satsningar på cirkulära affärsmodeller. Teamet bakom bidraget är: Anna Gudmundsdottir, industridesigner, Gina Wiklund, grafisk designer och produktdesigner, Paulina Björk, projektledare inom hållbar utveckling, Liv Andersson, designer med fokus på hållbar utveckling, och Fares Younes, arkitekt.


RE:Sources hackathon Re:invent & Re:make anordnades av LINK arkitektur tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Altitude Meetings, Epicenter Stockholm, Kompanjonen, RP, Bjerking, Green Furniture, Nordic Green Design, Sustainable Innovation, Sustainable Business Hub, Trendstefan och Tema. Projektet är en del av RE:Source, Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet, finansierat av Energimyndigheten, Vinnova, och Formas.


Vi kommer att publicera presentationer av de åtta bästa bidragen inom kort.


Läs mer om resultaten på LINK arkitekturs hemsidan här

Läs artikel om Re:invent & Re:make hackathon på IVLs hemsida här

Läs artikel i HD-Sydsvenskan här

Inbjudan till seminariet om miljöcertifiering av återbrukade och rekonditionerade möbler
Miljöprojektet Möbelbruket bjuder in till ett seminarium för att tillsammans föra en dialog om miljöcertifiering av återbrukade och rekonditionerade möbler. Medverkar gör Birgitta Nilsson, Gröna Listan, Leif Lång, Svanen och Robin Ljungar, Möbelfakta för att tillsammans med deltagare från branschen kunna lyfta diskussionerna till nästa nivå.

Datum och tid: 14 december 2017 kl 10:00

Plats: Inredia, Brovägen 26, Tibro


Anmälan och Program:

Kan återbruksprocessen miljöcertifieras?

Seminariet arrangeras av ICS, 100-gruppen och Inredia tillsammans med Möbelbruket


2017-06-09

Stor satsning på återanvändning av interiöra byggmaterial från kontor

Varje år investeras ungefär 29 miljarder kronor i kontors- och butikslokaler. Omsättningen av ny inredning vid ombyggnation är stor – och därmed också möjligheten att återanvända begagnat material. Hur det ska omsättas till praktik ska nu IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka tillsammans med ett tiotal projektpartners, där flera av 100-gruppens medlemmar finns representerade. I projektet ska man titta närmare på affärsmöjligheter, metod- och teknikutveckling. Metoderna kommer att testas och utvärderas i rivnings- och ombyggnadslokaler som ägs av Vasakronan och Fabege. Projektgruppen ska också utveckla IT-stöd för en mer tillgänglig marknad för återanvända produkter samt stöd vid inventering och värdering av material. Projektet finansieras av Vinnova.


Läs mer om projektet

Prenumerera på nyheter om cirkulära interiörer och hållbarhet!

Copyright @ All Rights Reserved