Pressmedelande 20210427

Viktigt steg taget för spårbarhet i hela bygg- och förvaltningsprocessen och en produkts livscykelNu har ett enhälligt beslut fattats om GTIN-regler anpassade för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige, och på sikt globalt.


Framtidens krav på hållbara byggda miljöer, spårbarhet av det material vi använder och en effektiv digitaliserad byggprocess, kräver att det finns en gemensam globalt unik identifikation som följer produktens hela livscykel. Genom digitalisering och ökad spårbarhet skapar vi i praktiken också större möjligheter till mer cirkulära flöden inom samhällsbyggnadssektorn. Med GTIN kan produkter identifieras med ett unikt artikelnummer som möjliggör spårbarhet i hela processen och under en produkts hela livscykel. GTIN är en standard som används globalt av många olika branscher.


Robert af Wetterstedt, 100Gruppen/Bjerking


För att praktiskt införa GTIN i samhällsbyggnadssektorn startade standardiseringsorganisationen GS1 Sweden tillsammans med branschföreträdare i Användargrupp Bygg ett arbete för att för att anpassa och komplettera det globala regelverket för GTIN-standarden (GTIN Management rules) för att den ska fungera i branschen i Sverige. Det var inom ramen för denna användargrupp som beslutet om GTIN-regler anpassade för branschen enhälligt fattades. Eftersom Sverige ligger långt fram i detta arbete kommer GS1 även att arbeta för att anpassningarna för byggbranschen blir global standard.

 

Utgångspunkten i gruppen har varit att se över vilka förändringar i en produkt som har så pass stor påverkan någonstans i livscykeln att artikelnumret bör ändras. Utöver de tre vägledande principer som redan finns för GTIN har gruppen därför lagt till en fjärde princip som säger att om det finns en tydlig påverkan på underhåll, återanvändning eller kassering av produkten så ska en produkt byta artikelnummer. På så vis blir reglerna mera anpassade för hela livscykeln och skapar möjligheter för en mer cirkulär bransch.

 

Vad är det då? - GTIN innebär att vi enkelt kommer att kunna koppla digital information för varor och läsa av varje produkt med hjälp av en streckkod, QR-kod. Det innebär att vi kan spåra i uppföljningssystem, lagra data och skapa en effektiv framtidssäkring i system och via smartphones. Det är fantastiskt och viktigt att branschen äntligen har enats i denna fråga.

GTIN finns redan inom detaljhandeln sedan flera decennier och redan idag säljs många byggvaror som har GTIN.

 

- Efter 30 år för vissa och 10 års arbete för mig har GTIN nu antagits enhälligt för att användas inom byggbranschen. Många aktörer har samarbetat, det har varit bökigt, stökigt och fantastiskt givande säger Robert af Wetterstedt, 100Gruppen/Bjerking.

 

COOP har nyligen lanserat digital hållbarhetsredovisning för matvaror med hjälp av avläsning av smartphones https://lnkd.in/ewT_M6s. Med GTIN finns förutsättningar för en liknande utveckling inom samhällsbyggnadssektorn.

 

 - Jag är stolt över långt och ihärdigt arbete och ser fram emot en enhetligt digital läsbar redovisning för byggvaror och tjänster med hjälp av GTIN inom samhällsbyggnadssektorn fortsätter Robert af Wetterstedt.

 

Och arbetet stannar inte där – vi jobbar vidare via Smart Built Environment-projektet ”Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen” - nu tar vi tag och kör framåt!

 

 

Ta del av det nya regelverket, mer information finns på sidan om Användargrupp Bygg och på GS1 Swedens branschsida för bygg.

 

 

För mer information, kontakta

Robert af Wetterstedt, Total information manager for built and natural environment, Bjerking, +46102118595, robert.af.wetterstedt@bjerking.se