VAD VI GÖR

Arbetsspår 1:

Kravkriterier, varudeklaration och BIM-digitalisering

Rekommendationer för begränsning av farliga ämnen i lös och fast inredning


Under 2017 och 2018 har medlemmar i 100Gruppen varit engagerade i framtagandet av rekommendationer för begränsning av farliga ämnen för fast och lös inredning. Resultatet lanserades i maj 2018. Deltagande partners BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus, Möbelfakta och Svanen står bakom rekommendationer. 


Läs rekommendationer här

Läs pressreleasen härDefinition -  Avfall och avfallshantering 2018


Med tanke på ökande fokus på återbruk och cirkulära lösningar har vi upplevt att det både inom och utanför branschen förekommer förvirring och fel användning av olika begrepp. Därför har 100Gruppen tagit fram en lista med definitioner för avfall och avfallshantering. Listan dateras 2018 och kommer kontinuerligt att uppdateras med nya begrepp och definitioner.


Läs definitionen här

Tengboms kontor, Uppsala

RExS (Requirement Exchange Standard)


100Gruppen förvaltar RExS (Requirement Exchange Standard).

Standarden beskriver hur kravdefinitioner kan struktureras och delas upp i mindre digitalt hanterbara delar, dvs vilken typ av information en kravdefinition består av och hur informationstyperna logiskt förhåller sig till varandra. När krav har definierats enligt standarden kan de lagras och utbytas digitalt mellan system och organisationer, vilket skapar möjligheter till ytterligare digitalisering och effektivisering.


RExS togs fram gemensamt av olika typer av aktörer i samhällsbyggnadsbranschen. Utvecklingen delfinansierades av forsknings- och utvecklingsprogrammetSmart Built Environment.


RExS (Requirements Exchange Standard) har tagits fram för att:

  1. Främja interoperabilitet mellan aktörer som skapar, använder och besvarar krav.
  2. Möjliggöra ökad digitalisering och minskad manuell hantering av kravrelaterad information.
  3. Möjliggöra ökad delning och återanvändning av krav och efterlevnadsdeklarationer.


Vill du veta mer om RExS? Följ länken 


Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen


Under 2020 och 2021 har 100Gruppen deltagit i Styrgruppen för ett projekt som arbetat med att ta fram en prototyp för en standard avseende digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer. Projektet har samarbetat med Nationella riktlinjer, fas 3.


I samband med projektet har en utbildning tagits fram där du får veta mer om att strukturera kravinformation du hittar den här.


Projektet är nu avslutat och du kan läsa mer om projektet, se vilka som deltagit och ta del av slutrapporten här: https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/system-hallbar/


Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.


 

Systematiskt informationsutbyte för cirkulära affärsmodeller


100Gruppen deltar i Styrgruppen för ett projekt vars övergripande syfte är att möjliggöra förbättrad interoperabilitet mellan aktörer som verkar i samhällsbyggnadsbranschens cirkulära ekonomi.

Syftet med projektet är att konkret visa aktörer hur en standard kan se ut och fungera, genom att testa dess nytta i verkliga situationer.

Projektet ska dessutom ge synergier för andra branscher med motsvarande utmaningar inom avfallshantering, återvinning och återbruk, till exempel möbel- och inredningsbranschen.

Läs mer om projektet och se vilka som deltar här: https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/cirkaffar/


Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.GS1-standarder i byggbranschen


100Gruppen deltar i användargrupp Bygg inom GS1 där standarder utvecklas och underhålls. Genom deltagandet i användargruppen kan vi vara med och påverka de standarder och processer som tas fram.


Med hjälp av GS1-standarder kan verksamma inom byggbranschen bland annat skapa ordning i lager och butik, eller hitta information om en och samma produkt i flera olika databaser.


Läs mer om GS1: Bygg » GS1 Sweden


Uppdatering: 2021-11-22 kom nyheten att GTIN (Global Trade Item Number) som gemensam identifierare av byggprodukter, ska vara infört den första juli 2022. Bakom rekommendationen står de rikstäckande byggentreprenörerna (NCC, Peab, Skanska, JM, Veidekke, Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna och BIM Alliance).


Läs mer här: GTIN för byggprodukter införs 2022 » GS1 Sweden

Hållbar Interiör - en ny certifeiring för hållbara interiörer

Just nu pågår arbetet att ta fram den första miljömärkningen för inredningsprojekt som ska säkerställa kvalité och hållbarhet i invändiga lokalprojekt. Namnet på den nya märkningen kommer att bli Hållbar Interiör. Märkningen, som även kommer fungera som ett verktyg för inredningsarkitekter och andra som arbetar med interiörer, tas fram gemensamt av 22 projektparter, alla specifikt utvalda och avgörande för att komma i mål. I hård konkurrens har projektet valts ut och stöds av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, i deras program Utmaningsdriven innovation steg 2. Steg 2 beräknas vara avslutat i augusti 2022. 

Initiativtagare och projektledare är Indicum inredningsarkitekter.

 

Vill du veta mer om projektet läs mer på www.hallbarinterior.se eller ta del av uppdateringar på projektets Youtube-kanal 


Arbetsspår 2:

Affärsmodeller för cirkulära hållbara interiörer


100Gruppen har medlemsmöten med fokus på nya affärsmodeller, och flera av 100Gruppens medlemmar har deltagit och deltar i forsknings- och innovationsprojekt med fokus på cirkulära affärsmodeller. Några av dem listas nedan:


Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala


Projektet utvecklar lösningar som gör det möjligt att återbruka interiöra byggprodukter i stor skala. Syftet är att skapa mer resurseffektiv hantering av byggprodukter och material genom att ta tillvara produkter med hög materialkvalitet och förlänga deras livslängd. Projektet har fokus på att utveckla lösningar för byggprodukter som används vid anpassning av kontorslokaler. En förstudie har visat att åtta produkter är särskilt lämpliga för storskaligt återbruk: dörrpartier, Innerväggar, innertak, VVS-produkter, golv, belysning, galler och smide, samt beslag och dörrautomatik. Det är stor omsättning på dem vid ny- och ombyggnad, de förväntas ha lågt innehåll av farliga ämnen, de har en standardiserad utformning samt är relativt enkla att demontera och remontera. Inom ramen för projektet togs en marknads- och kunskapsplattform fram, med websidan www.ccbuild.se. Där finns även mer information om projektet.


Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, övriga projektparter är Vasakronan, Fabege, LINK arkitektur, White Arkitekter, Tenant & Partner, NIRAS, Kompanjonen, Brattöns Återbruk, Sveriges Byggindustrier och Chalmers Industriteknik.


Projekttid: maj 2017 - augusti 2019. Det finansieras av Vinnova samt av projektets parter.


Kontakt: Projektledare Carina Loh Lindholm, carina.loh.lindholm@ivl.se


Mer information finns på https://ccbuild.se/


Cirkulära inredningar – potential och lösningar för ökad återanvändning av inredningsprodukter


Projektet ska klargöra potentialen för återanvändning av kontorsmöbler och byggmaterial vid nybyggnad och renovering samt hitta lösningar som ökar drivkraften för att nå full potential för det cirkulära flödet av högkvalitativa produkter. Produkter som är aktuella inom ramen för projektet är: trädörrar, glaspartier med träkarm, glaspartier utan karm, absorbenter i mineralull, textilmattor, höj- och sänkbara skrivbord, kontorsstolar, besöksstolar och växtkärl.


Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet övriga projektparter är LINK arkitektur, Temagruppen Sverige AB, Akademiska Hus, Vasakronan, Albin i Hyssna, Interface Sverige, Moelven Modus AB, NGD Nordic Green Design, Ogeborg Golvagentur, Saint-Gobain Ecophon AB, Kompanjonen och Vican.


Projektet pågår från oktober 2017 till och med augusti 2018, och samfinansieras av projektparterna samt med 1 miljon kronor från Vinnova.


Kontakt: Projektledare Johanna Andersson, johanna.andersson@ivl.se

RE:Source Re:invent & Re:make hackathon


Re:invent och Re:make är två hackathon i Stockholm och i Malmö, som ska motivera till samarbete mellan aktörer. Syftet är att ta fram innovativa lösningar inom design, affärsutveckling, marknadsföring och produktion som ska öka återanvändningen av inredningsprodukter.

Projektet leds av LINK arkitektur, övriga projektpartners är IVL Svenska Miljöinstitutet, Altitude meetings, Nordic Green Design, Tema, Bjerking, Kompanjonen, RP, Epicenter Stockholm, Sustainable Innovation och Sustainable Business Hub.


Projektettid: juni - december 2017


Kontakt: Projektledare Ivana Kildsgaard, ivana.kildsgaard@linkarkitektur.se

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3


Projektet arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Med nytänkande affärsrelationer och affärsmodeller har projektet i ett tidigare projekt (”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 2”) visat att det går att förena stark konkurrenskraft med en mer hållbar samhällsutveckling.

Projektets vision är att svensk möbelindustri är internationellt erkänd för att visa hur storskalig övergång till cirkulär ekonomi kan genomföras i praktiken.


Projektet leds av RISE, övriga projektpartners är Albin i Hyssna, Allies, Rekomo, Centigo, FLOKK, Gärsnäs, Input interiör, Region Jönköping, Kinnarps, Kammarkollegiet, Linköpings universitet, Lots Design, Offecct, Recycling partner RP, RISE, Region Skåne, SKL Kommentus inköpscentral, Svenssons, Swedese Möbler, Swerea IVF, Trä- och möbelföretagen (TMF), Vasakronan, Västra Götalandsregionen, Volvo och White Arkitekter. 100Gruppen är med i referensgruppen.


Projekttid: november 2017 - november 2019


Kontakt: Projektledare Lars Tööj, lars.tooj@ri.se


Mer information på http://cirkularitet.se/

Arbetsspår 3:

Informations- och kunskapsspridning samt marknadsföring


100Gruppen arbetar kontinuerligt med informations- och kunskapsspridning av vårt arbete och resultat. Detta gör vi via deltagande på olika konferenser och seminarier, föreläsningar hos företag, samt via artiklar i tidningar och dagspress.


För mer information se vår nyhetssida eller kontakta Sebastian Rudenstam


100Gruppen ordnar även utbildningar inom cirkulär ekonomi. För mer information ta kontakt med oss via kontakt@100gruppen.se

100GRUPPEN: VI TÄNKER OCH VERKAR HÅLLBART