HEM

Stadsbiblioteket Göteborg, LINK arkitektur Hundven-Clements Photography

100Gruppen är en plattform för samarbete inom inredningsbranschen. Här finns alla aktörer representerade och genom samverkan och med insikt om hela branschens förutsättningar och krav kan vi uppnå 100 % cirkulära, hållbara interiörer. Med gemensamma krafter arbetar vi därför för att ta fram ett strukturerat system som stöd för hela branschen. Helst igår, senast imorgon.

BRED SAMVERKAN

våra medlemmar består av de flesta aktörerna i inredningsbranschen

FÖR VEM?

för våra medlemmar, marknaden, samhället och den enskilda användaren

100GRUPPEN - VÄGEN MOT CIRKULÄRA INTERIÖRER

VÅR MISSION

skapa en marknad för cirkulär inredning

 

Copyright @ All Rights Reserved